SMAAKMAKER | voedingsadvies
GDPR & Annulatiebeleid

GDPR- en annulatiebeleidGDPR-beleid

 

De General Data Protection Regulation (GDPR, AVG in het Nederlands) schrijft strenge regels voor waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens moet plaatsvinden. Zo moet er altijd een geldige reden zijn waarom de persoonsgegevens verzameld worden, alsook een duidelijk omschreven doel. De reden en het doel zijn in dit geval duidelijk: voor het verstrekken van voedingsadvies op maat zijn enkele gegevens nodig, zowel persoonsgegevens als medische gegevens.

 

De wet geeft u daarnaast een aantal rechten m.b.t. de gegevens die van u verzameld worden. Zo heeft u het recht op inzage (u mag zien welke gegevens van u verzameld worden), het recht op correctie (u kunt een wijziging doorgeven ingeval de gegevens niet blijken te kloppen) en het recht op vergetelheid (u kunt vragen om de verwijdering van al de verzamelde gegevens). Het recht op vergetelheid kan slechts uitgevoerd worden voor zover het niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen (zoals de archiefplicht).

 

Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u te communiceren, u voedingsadvies op maat te kunnen verlenen en om eventueel te kunnen overleggen met de behandelende arts indien dat nodig zou blijken. Uw gegevens worden nooit aan derden of aan andere instanties doorgegeven. Daarnaast hecht ik er veel belang aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.


 

Annulatiebeleid


Daarnaast wordt u via deze weg ook op de hoogte gebracht van het annulatiebeleid van SMAAKMAKER | Vicky Buyle. Een afspraak verzetten of annuleren kan tot 48u op voorhand kosteloos, telefonisch of via de online agenda 'Calendly'. Bij het niet of niet tijdig afzeggen of verzetten van een afspraak zal het verschuldigde bedrag van het consult worden aangerekend.


Omwille van organisatorische en administratieve redenen wordt een geboekt traject noch geheel, noch gedeeltelijk terugbetaald. Niet-gebruikte consulten blijven geldig tot een jaar na aanvang van het traject indien het gaat om een kort of lang individueel traject en tot het einde van het traject indien het gaat om het SMAAKMAKERtraject. Na afloop van voorgenoemde termijnen vervallen de niet-gebruikte consulten. 

 

Hierbij geef ik de toestemming aan SMAAKMAKER | Vicky Buyle om mijn persoonlijke en medische gegevens te bewaren en te gebruiken voor de hierboven omschreven doeleinden en ga ik akkoord met het annulatiebeleid.